Olika regioner

Företag i framkant

På GnosjoRegion.se finns alla företag från hela Gnosjöregionen. Ett antal hungriga företag har insett nyttan av att profilera sig extra tydligt. Här hittar du företag i framkant »

Tack till våra sponsorer

Småföretagandets Värnamoregion

Kommunen Värnamo ligger inom GGVV-regionen (Gnosnjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) och är med sina cirka 33 000 invånare den näststörsta kommunen i Jönköpings län. Värnamoregionen tillhör landets mest intressanta småföretagarregioner.

Företagaranda och samverkan i Värnamoregionen
Värnamo ligger inom Gnosjöregionen, som är känd för sin unika företagaranda och förmågan att samarbeta, samverka, nätverka och hitta lösningar. Värnamoinvånarnas förtroende för sin region avspeglar sig i det stora intresset för att starta eget. Det goda företagsklimatet i Värnamoregionen syns ofta i topplaceringar för företagarnas favoritkommuner i olika tester av näringslivsorganisationer och branschtidningar. Arbetsmarknaden i Värnamoregionen är varierad och expansiv. Grunden för näringslivet utgörs av en stor andel små och medelstora företag, främst inom tillverkningsindustrin.

I regionen finns mängder av tillverkningsföretag, de flesta med färre än 10 anställda. Även olika tjänsteföretag inom olika privata tjänster och handel utgör en viktig del av regionens näringsliv. Värnamo ingår i Möbelriket Småland, det vill säga den så kallade handelsregionen för möbler och design i Småland. Möbelriket utgör också ett nätverk för regionens design- och möbelföretag. I det nybyggda museet Vandalorum i Värnamo, ett internationellt konst- och designcentrum, kan man ta del av regionens genuina designtradition. Här möter historien framtiden inom konst, design, utbildning och företagande. Värnamos näringsliv dominerades länge av just möbelindustrin och kommunen kan stoltsera med flera kända möbeldesignföretag. Idag verkar dock majoriteten av Värnamoföretagen inom branscherna metall, maskintillverkning, plast- och gummi samt grafisk design. Det är också inom teknikområdet som regionen har det största behovet av ny arbetskraft. En stor del av produktionen i Värnamoregionens tillverkningsföretag går till export. Värnamo som järnvägsknutpunkt och sitt utmärkta läge bredvid E4:an och riksväg 27 ligger mycket bra till logistiskt sett.

Gott om plats – allt är möjligt!
Under devisen "Allt är möjligt" jobbar regionens nätverk inom näringslivet "Gott om plats" med att marknadsföra kommunen och dess arbetsplatser och underlätta i rekryteringen och erbjuda service till nyinflyttade. Och gott om plats och industrimark kan Värnamoregionen verkligen erbjuda för potentiella etableringar av nya industrier! För närvarande kan Värnamo erbjuda en miljon kvadratmeter byggklar mark i det så kallade Sydsvenska krysset, ett utmärkt läge för industrier och lagerutrymmen.

© Happy Småland AB | GnosjoRegion.se