Olika regioner

Företag i framkant

På GnosjoRegion.se finns alla företag från hela Gnosjöregionen. Ett antal hungriga företag har insett nyttan av att profilera sig extra tydligt. Här hittar du företag i framkant »

Smålandsregionen

Småland är regionen präglad av entreprenörskap och småindustrier. Man får även kalla Smålandsregionen för designens landskap, med många glasbruk och välkänd möbeldesign. 

Smålandsregionen - geografi och industri
Landskapet Småland är ett av de största landskapen i landet och är uppdelat på länen Jönköpings län, Kronobergs län, större delen av Kalmar län samt mindre delar av Hallands och Östergötlands län. Smålandsregionen har över 500 sjöar och de största städerna i regionen är Jönköping, Växjö, Kalmar, alla med egna flygplatser och goda tågförbindelser. Regionen har goda kommunikationer, med ett välutvecklat järnvägsnät.
Redan före den moderna tideräkningen framställdes järn i Smålandsregionen och området hade en välutvecklad handel med omvärlden. Landskapet har en lång tradition av bergsbruk, på 1400-talet började man bryta malm. Flera bruksrörelser grundades under första hälften av 1600-talet. Från mitten på 1800-talet övertog trädindustrin och glasbruken järnbrukens roll. Jordbruket dominerade som huvudnäring långt in på 1800-talet.

Industritäta Småland – Made in Småland
Utmärkande drag för smålänningen sägs vara seghet, påhittighet och företagsamhet. Den utpräglade företagarandan med en påtagligt stor andel småföretag inom tillverkningsindustrin syns i hela regionen men kanske speciellt i västra Småland, som är känt för den så kallade Gnosjöandan.
I norra Småland eller det småländska höglandet har industrin traditionellt varit inriktad på husbyggen och andra byggnads- och hemrelaterade industrier. Några av de allra mest framgångsrika företagen inom design av kontorsmöbler finns just här. I Kalmars län har näringslivet mestadels grundat sig på verkstadsindustri, småföretag, skogsbruk och jordbruk.
Näringslivet i södra Småland, Kronobergs län har av tradition huvudsakligen baserat sig på glasbruk, skogsbruk och en stor andel sågverk. Nya betydande industrier har etablerat sig främst inom olika teknikområden som till exempel informationsteknik, plast- och aluminiumindustri. I Kronobergs län arbetar cirka 25 % av den förvärvsarbetande befolkningen inom tillverkningsindustrin (jämfört med cirka 17% i övriga landet), en industrinäring med en hög andel exportföretag. Kronobergs län är länet med den högsta exportandelen i sin tillverkningsindustri. "Made in Småland" är ett etablerat begrepp även utomlands.

Behov av yrkeskunnande
Smålands dominerande och växande industriella sektor gör att det finns ett stort behov av tekniskt kunnande för framtiden, bland annat CNC-teknik, CAD, automation, ytbehandling, maskin/finsnickeri, tapetsering/sömnad. Andra kompetenser som behövs är produktionstekniker, reparatörer och elektriker.

© Happy Småland AB | GnosjoRegion.se