Olika regioner

Företag i framkant

På GnosjoRegion.se finns alla företag från hela Gnosjöregionen. Ett antal hungriga företag har insett nyttan av att profilera sig extra tydligt. Här hittar du företag i framkant »

Tack till våra sponsorer

Jönköpingsregionen

Under tider av ekonomisk turbulens och stagnerande produktion framstår Jönköpingsregionen som regionen med stabil förankring inom industrin och ett aktivt entreprenörskap.

Industristarka Jönköpingsregionen
Hela Jönköpings län är känt för det stora antalet småindustrier och den berömda Gnosjöandan. Jönköpingsregionen bestående av Jönköping, Nässjö och Vaggeryd är en region präglat av entreprenörskap och stor drivkraft.

Tillverkningsindustrin i regionen
Tillverkningsindustrin har en central roll i regionens näringsliv, både som arbetsgivare och frontfigurer för regionens export och handel. Jönköpingsregionen är de facto landets mest verkstadstäta region med över 10 procent av arbetstagarna som jobbar inom verkstadsindustrin, vilket är nästan dubbelt så många som i övriga landet.
Jönköpingsregionen utmärker sig särskilt inom tillverkningen av trä och trävaror, gummi och plast, metallvaror, maskiner, elmaskiner och elprodukter samt möbler. Speciellt industrier inom tillverkning av metallvaror, maskiner, elmaskiner och elprodukter har höga exportandelar och god tillväxt av export.

Infrastruktur och logistik
De goda förutsättningarna i regionen ser vi bland annat i Jönköpingsregionens placering som Sveriges tredje bästa för logistik under både år 2012 och 2013. Det geografiska läget med utmärkta järnvägsförbindelser och transportmöjligheter bidrar till placeringen inom landets topp tre.

Utbildning och kompetens
Tillgången till högkvalitativ utbildning på olika nivåer bidrar till att sätta regionen på kartan. Vid Högskolan i Jönköping gör man en stark satsning på entreprenörskap och affärsutveckling i nära samarbete med näringslivet. Ute i regionen satsas aktivt på att stärka konkurrenskraften. Just nu pågår bland annat en gigantisk EU-stödd utbildningssatsning för att höja kompetensen inom logistik och produktion vid 41 av regionens företag. Jönköpingsregionen erbjuder många möjligheter och ett gott arbetsklimat speciellt för dig som är intresserad av en karriär inom industrin!

© Happy Småland AB | GnosjoRegion.se